Privacy Clubplan.nl – Applicatie

Clubplan Nederland VOF (hierna: Clubpland Nederland) is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid en zorgplicht ten aanzien van haar dienstverlening binnen al haar producten. Hieronder lichten wij toe hoe wij hier in praktijk mee omgaan. Dit beleid is een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.

 Verenigingen maken in toenemende mate gebruik van digitale toepassingen en diensten. Bij het gebruik van deze producten en diensten zijn gegevens nodig die te herleiden zijn tot personen, zoals (bestuurs)leden, vrijwilligers of sponsoren. Verenigingen moeten met Bewerkers afspraken maken over het gebruik van die Persoonsgegevens. Dit beleid geeft verenigingen informatie over de dienstverlening die Bewerker verleent en welke Persoonsgegevens de Bewerker daarbij verwerkt. Samengevat gaat het over “wie, wat, waar, waarom en hoe” wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen van wie de gegevens worden uitgewisseld.

Over clubplan.nl

Een vereniging heeft een mooi spaardoel bedacht voor de club en ze willen hier graag direct mee verder. Maar daar is wel geld voor nodig en dat is helaas vaak een hele opgave bij verenigingen. Daarom is er een goed plan nodig, zodat het balletje snel gaat rollen. Met Clubplan.nl kunnen alle acties van de club online op één plek worden beheerd. Het plannen en uitrollen van acties wordt hierdoor een simpel één-tweetje. En de vrijwilligers staan er niet alleen voor, want Clubplan.nl helpt de club om hier een groot succes van te maken.

Wetgeving en het privacy convenant

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent de rol van Verantwoordelijke (=Vereniging) en van Bewerker (= Clubplan Nederland). Clubplan Nederland verwerkt (persoons)gegevens uitsluitend in opdracht van de Verantwoordelijke.

Beveiliging van persoonsgegevens

Clubplan Nederland classificeert alle door de vereniging ingevoerde en aangeleverde (persoons)gegevens als geheim en treft dus maatregelen om dat niveau te borgen. Deze maatregelen hebben betrekking op de toegang tot Clubplan.nl, op de verbindingen met Clubplan.nl, en op de organisatie binnen Clubplan Nederland.

Toegang tot Clubplan.nl

Met behulp van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord krijgt iedere gebruiker toegang tot zijn informatie binnen Clubplan.nl. Het is belangrijk om deze informatie niet te delen met derden of verkeerd te gebruiken. Clubplan Nederland heeft hiervoor Richtlijnen met betrekking tot gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord van Clubplan.nl opgesteld.

Beveiligde verbindingen

De verbinding met Clubplan.nl is beveiligd met een SSL certificaat. Let bij het gebruik op het slotje in de internetbrowser. Met Een SSL verbinding worden (persoons)gegevens beveiligd verzonden en ontvangen over internet.

Medewerkers

Alle medewerkers van Clubplan Nederland hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Toegang tot de dataverwerkende systemen is gelimiteerd tot de medewerkers die uit hoofde van hun functie toegang nodig zijn.

Inlogprocedure

Tijdens de inlogprodcedure wordt bijgehouden vanaf welk ip-adres er wordt ingelogd. Na 3 foutieve inlogpogingen vanaf hetzelfde ip-adres wordt het betreffende ip-adres tijdelijk geblokkeerd. Ook de accountnaam wordt voor deze periode geblokkeerd. Op deze manier wordt oneigenlijk gebruik of inbraakpogingen tegen gegaan. In Clubplan.nl is de laatste inlogdatum van elke gebruiker inzichtelijk. Medewerkers van Clubplan Nederland hebben geen toegang tot Clubplan.nl, tenzij de vereniging hen toegang verschaft middels een (tijdelijk) gebruikersaccount.

Doeleinden voor het verwerken van gegevens

Clubplan.nl verwerkt de (persoons)gegevens ter ondersteuning van de Vereniging. De Vereniging voert zelf de gegevens in. De verwerking van (persoons)gegevens met behulp van Clubplan.nl vindt plaats ten behoeve van:

 1. de organisatie van de vereniging
 2. overzicht van contactgegevens van leden en vrijwilligers
 3. het verzorgen van inzicht in de diverse acties

Per onderdeel wordt hieronder aangegeven voor welke doeleinden deze wordt ingezet:

 

Onderdeel Omschrijving Vewerking persoonsgegevens Doel
Warming-up Inzicht in de compleetheid en voortgang van verzamelen van alle ledengegevens Ja B
 

Tactiek

Inzicht in de acties die gepland zijn, zodat er een complete jaarkalender ontstaat. Per actie kunnen teamleden worden toegevoegd  

Ja

B, C
 

Publiek

Instellen van logo, kleur en spaardoel van de vereniging. Nee  

Bestuurskamer Beheren van alle gebruikers die toegang krijgen tot Clubplan.nl. Ja A

 

Verplichte of Optionele verwerking

Binnen Clubplan.nl zijn uitsluitend Voornaam, Achternaam, E-mailadres en Geboortedatum verplichte persoonsgegevens. De overige persoonsgegevens zijn optioneel.

 De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

Contactgegevens zoals naam, voornamen, geboortedatum, teamnaam, e-mailadres, telefoonnummer of KNVB-relatienummer.

Cookies – Google Analytics

Clubplan.nl maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van het product. Deze informatie wordt gebruikt om de capaciteitstoewijzing te schalen en een prettige gebruikerservaring mogelijk te maken. Er wordt geen gebruikersdata gedeeld met Google Analytics.

Cookies – Werking applicatie

Om een goede werking van Clubplan.nl te kunnen garanderen, wordt er een cookie op het apparaat van de gebruiker opgeslagen. Met deze cookie worden geen gegevens of gedrag getraceerd. Deze cookie dient uitsluitend voor de werking van de applicatie.

Hostingpartij

Clubplan Nederland maakt gebruik van de diensten van Bluerail voor het hosten van Clubplan.nl.
Bluerail is een Nederlandse aanbieder van webhosting op de Nederlandse en Belgische markt. Hun specialisatie is de hosting van Ruby on Rails applicaties door middel van virtual hosting, virtual private servers en dedicated servers. Bluerail is een handelsnaam van LICO Innovations, dat sinds 2000 actief is op de hostingmarkt.

 Bluerail

Geldropseweg 8a
5731 SG Mierlo

SLA:
https://www.bluerail.nl/SLA.pdf

Algemene voorwaarden:
https://lico.nl/voorwaarden/


Richtlijnen gebruik van gebruikersnaam/wachtwoord clubplan.nl

 • Gebruikers krijgen de beschikking over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en geheim
 • Gebruikersnaam en wachtwoord mogen nooit met derden worden
 • Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet op sites/apps/toepassingen van derden worden ingevoerd of kenbaar worden gemaakt
 • Controleer altijd of de URL klopt voordat er gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden ingevoerd: https://clubplan.nl/
 • Laat u of uw gebruikers niet verleiden om in te loggen in applicaties van derden of via links die u worden aangeboden per mail
 • Log alleen in op computer met een up-to-date besturingssysteem en een werkende virusscanner
 • Log altijd uit na het gebruik van Clubplan Nederland Clubplan.nl door op de button Uitloggen te klikken
 • Neem bij twijfel of onregelmatigheden altijd contact op met Clubplan Nederland
 • Clubplan Nederland kan alleen garanties afgeven omtrent de vertrouwelijkheid van gegevens zolang gebruikers de instructies van Clubplan Nederland goed opvolgen


Wat is jouw spaardoel
voor de club?


Direct beginnen
© 2018 Clubplan Nederland | Website privacy | KvK 58882537